sextoysbuzz.co www.pornobrothers.com www.xxxteenpornvideo.com www.homemadeporntape.com www.filmics.com www.pornolli.org www.nvid.org

DIPLOMA GEOMATIK

Sinopsis:
Program ini menyediakan pelajar dengan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang ukur tanah khususnya teknik-teknik pengumpulan, pemprosesan, penganalisisan dan persembahan maklumat kedudukan dan bentuk topografi di bumi. Pelajar perlu menghadiri kuliah, tutorial dan melakukan praktikal di lapangan dan makmal. Pelajar perlu menamatkan latihan industri selama enam bulan. Program pengajian meliputi kursus teras iaitu Ukur Kejuruteraan, Ukur Kadaster, Fotogrametri, Geodesi, Sistem Maklumat Geografi (GIS), Pelarasan Ukur, dan Undang-undang & Pembangunan Tanah di samping kursus elektif seperti Pembangunan Pangkalan Data GIS, Remote Sensing, Alam Sekitar, Statistik dan Asas Pengaturcaraan C++.


Peluang Kerjaya:
Graduan daripada program ini akan mempunyai potensi untuk bekerja di kedua-dua sektor swasta dan kerajaan di dalam dan di luar negara. Mereka juga mempunyai peluang untuk melanjutkan pelajaran di institusi pengajian tinggi yang lain. Pengetahuan dan kemahiran yang pelajar memperoleh daripada program ini akan membolehkan mereka untuk mengambil bahagian dalam pasaran kerja sebagai Penolong Juruukur Tanah, Penolong Pegawai Tanah, Ukur Tanah Penyelia Tapak, Pelukis Pelan Ukur Tanah, Penolong Juruukur Hidrografi, Pegawai Sistem Maklumat Geografi Penolong dan Pembantu Pegawai Sensing jauh.

 

Pembelajaran Atas Talian:

Pelajar-pelajar kursus Geomatik boleh belajar secara atas talian melalui website berikut:

1. www.scholar.google.com

2. link.springer.com

3. books.google.com.my